Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΠΑΛ Οινουσσών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος διδασκόντων, τα μέλη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και οι μαθητικές κοινότητες με βάση το πλαίσιο βασικών αρχών λειτουργίας των σχολείων και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, συντάσσει τον παρακάτω εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Κυρίαρχο κριτήριο και μέλημα αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση, τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διακριτών ρόλων, δικαιοσύνης, σαφών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων προς το συμφέρον όλων και ιδιαίτερα των μαθητών.

Δεν είναι νοητή στο πλαίσιο της σχολικής ζωής η χρήση βίας με οποιανδήποτε μορφή,

Σωματική, λεκτική ή ψυχολογική.

Ο αλληλοσεβασμός όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική μας κοινότητα είναι κανόνας για τη λειτουργία μας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και κατά τη διάρκειά της, οι γονείς και κηδεμόνες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τον Διευθυντή, όσο το δυνατόν πληρέστερα και με πλήρη εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων, για προβλήματα υγείας, κοινωνικά, ψυχολογικά ή άλλα των μαθητών. Η γνωστοποίηση τέτοιων παραμέτρων στο σχολείο, είναι απολύτως αναγκαία για την αποφυγή συμπεριφορών που μεγιστοποιούν προβλήματα και για την υιοθέτηση κατάλληλης στάσης και συμπεριφοράς για τους συγκεκριμένους μαθητές..

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται στη διάρκεια της χρονιάς να επικοινωνούν με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες για να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους, όποτε το κρίνουν απαραίτητο.

3. Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας. Οι μαθητές απευθύνονται στον διευθυντή, για κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο χώρο του σχολείου.

.

Β. ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ? ΠΡΟΣΕΥΧΗ

1. Η σχολική μέρα ξεκινάει με το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού (8.00 π.μ.) και πρέπει όλοι να παρευρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης του σχολείου.

2. Οι μη συμμετέχοντες στην προσευχή, η οποία είναι προαιρετική, συμμετέχουν στην πρωινή συγκέντρωση και οφείλουν να σέβονται με το ύφος και τη στάση τους την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους.

4. Όταν ένας μαθητής απουσιάσει, οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενημερώνουν το σχολείο έγκαιρα. Σε αντίθετη περίπτωση ο διευθυντής υποχρεούται να ενημερώσει τον γονέα για την απουσία.

5. Δεν επιτρέπεται η έξοδος μαθητή από το σχολείο κατά την διάρκεια του Ωρολογίου Προγράμματος χωρίς άδεια του Διευθυντή.

Γ. ΦΟΙΤΗΣΗ ? ΕΜΦΑΝΙΣΗ ? ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

1. Η είσοδος στην τάξη πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή αμέσως μετά το διάλλειμα, χωρίς καθυστέρηση.

2. Στα διαλείμματα οι μαθητές βγαίνουν από τις αίθουσες. Οι επιμελητές ανοίγουν τα παράθυρα για την ανανέωση του αέρα. Οι επιμελητές εξασφαλίζουν τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των συμμαθητών τους.

3. Τρόφιμα και αναψυκτικά κατά την ώρα της συγκέντρωσης καθώς και μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας δεν επιτρέπονται.

4. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας δεν επιτρέπεται η χρήση μπάλας στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους.

5. Δεν επιτρέπεται σε κανέναν η χρήση τηλεφώνων σε ώρα διδασκαλίας. Για τους μαθητές δεν επιτρέπεται η χρήση σε όλο τον χώρο του σχολείου ούτε στα διαλείμματα, εφόσον η ανάγκη για επικοινωνία καλύπτεται επαρκώς με τα τηλεπικοινωνιακά μέσα που διαθέτει το σχολείο. Στην περίπτωση που έχουν στην κατοχή τους κινητά, αυτά πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα. Διαφορετικά εφαρμόζεται ό,τι ο νόμος ορίζει με ευθύνη του διευθυντή.

6. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

7. Οι μαθητές οφείλουν να διατηρούν τα σχολικά βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέφουν στο τέλος της χρόνιας για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

8 Την κεντρική ευθύνη για την καλή λειτουργία της τάξης την έχει ο Διδάσκων Εκπαιδευτικός. Οφείλει να βρίσκει τους τρόπους και τα μέσα που θα κάνει το μάθημα ελκυστικό και ευχάριστο για όλους τους μαθητές.

 9. Κάθε κοινωνική ή οικονομική ή φυσική ιδιαιτερότητα με φυλετικό, θρησκευτικό, γλωσσικό ή άλλο χαρακτήρα, δεν πρέπει να αποτελούν στοιχεία διάκρισης των μαθητών. Συμπεριφορές ρατσιστικές οι οποίες δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και τις αρχές του σχολείου, καταδικάζονται απερίφραστα από την εκπαιδευτική κοινότητα.

10. Η παρουσία των μαθητών στο γραφείο του συλλόγου των καθηγητών δικαιολογείται μόνο στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τους διδάσκοντες.

11. Οι μαθητές που επισκέπτονται το κυλικείο της ΑΕΝ στα διαλείμματα για να προμηθευτούν τρόφιμα, πρέπει να επιστρέφουν αμέσως στο σχολικό χώρο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στο κυλικείο της σχολής.

12. Οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των καθηγητών που εφημερεύουν στο σχολικό κτίριο και την αυλή του σχολείου. Κοινός στόχος όλων στις ώρες των διαλειμμάτων, είναι η αποτροπή συμπεριφορών που μπορεί να προκαλέσουν διαπληκτισμούς ή ατυχήματα για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, τις ώρες που βρίσκονται στο σχολείο.

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1. Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στην προστασία του κτιρίου από φθορές και στην καθαριότητα όλων των χώρων του σχολείου. Η γραφή ονομάτων, μηνυμάτων ή συνθημάτων σε τοίχους, πόρτες και θρανία δεν επιτρέπεται.

Εκτός από τις σχολικές αίθουσες διεξαγωγής μαθημάτων και τους κοινόχρηστους χώρους, σεβασμός και προσεκτική χρήση απαιτείται στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή π.χ. αίθουσες εργαστηρίων, εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικά όργανα και υπολογιστές, όργανα σχεδιάσεως, χάρτες, όργανα και υλικά πειραματικών δραστηριοτήτων, όργανα και υλικά αθλητικών δραστηριοτήτων κλπ.

2. Τυχόν φθορές ή προβλήματα που διαπιστώνονται αναφέρονται στον Διευθυντή. Σε περίπτωση που μαθητής ή μαθητές σκοπίμως προκαλούν φθορές στο κτίριο ή τα εποπτικά κλπ μέσα της σχολικής μονάδας, είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα την φθορά ή την καταστροφή του υλικού.

3. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να παραμένουν στις αίθουσες των εργαστηρίων χωρίς την παρουσία και επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή.

4. Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου που είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα, μεριμνά

ώστε το σχολικό συγκρότημα να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα. Η συμπεριφορά από το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου και προς το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, όλων των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του σχολείου.

Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η σχολική ζωή δεν περιορίζεται στις ώρες των μαθημάτων, αλλά καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του σχολείου. Για αυτό το λόγο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων, Μαθητών και Καθηγητών σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο.

Ζ. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1. Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική.

2. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των Μαθητών του τμήματος, αφού ενημερώσει τον Διευθυντή του σχολείου ότι ο Μαθητής συμπλήρωσε 24 απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, ενημερώνει τον Κηδεμόνα με επιστολή, η οποία στέλνεται με μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η μέρα κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

4. Ο Κηδεμόνας κάθε Μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του Μαθητή στο σχολείο Βεβαίωση Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ιδιώτη Ιατρού που πιστοποιεί τη διάρκεια της ασθένειας. Για την δικαιολόγηση απουσιών δύο (2) ημερών λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων αρκεί και Ενυπόγραφο Σημείωμα του Κηδεμόνα που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το διδακτικό έτος.

5. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών όταν:

- πραγματοποιούνται χωρίς γραπτή άδεια του Διευθυντή του σχολείου σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

- οφείλονται σε ομαδική αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο.

6. Δεν επιτρέπεται η παρουσία οποιουδήποτε στο χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Κατά την προσέλευση των Γονέων ? Κηδεμόνων στο χώρο του σχολείου προκειμένου να ενημερωθούν για ζητήματα σχετικά με το παιδί τους, έρχονται σε επαφή με το Διευθυντή του Σχολείου και τους Διδάσκοντες Καθηγητές κατά τις ώρες συνεργασίας που έχουν οριστεί. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επικοινωνεί με το Διευθυντή του σχολείου για το λόγο της επίσκεψης και παρουσίας του στο σχολείο.

7. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου.

Η. ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα τα οποία αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα πειθαρχικά παραπτώματα αντιμετωπίζονται μέσα στην τάξη από τον διδάσκοντα.

2. Συγκεκριμένα ανάλογα με το βαθμό παρέκκλισης από τον κανονισμό οι κυρώσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος είναι οι εξής: 1) Παρατήρηση, 2) Επίπληξη, 3) Ωριαία απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, 4) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις (03) ημέρες (από το Διευθυντή), 5) Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε (05) ημέρες (από το Σύλλογο Διδασκόντων), 6) Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (από το Σύλλογο Διδασκόντων και με έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Όταν ένας μαθητής τιμωρείται με αποβολή, παραμένει στο σχολείο και καταβάλλεται προσπάθεια να συνεχίσει να παρακολουθεί τα μαθήματα του τμήματος του. Σε κάθε περίπτωση, αποβολή δεν σημαίνει απομάκρυνση από το σχολικό χώρο.

Η μείωση της διαγωγής είναι δυνατόν να επιβληθεί σε μαθητή, μετά από πραγματοποίηση σειράς παραπτωμάτων και ανάλογα με την βαρύτητά τους, κατά τη λήξη του σχολικού έτους από τον Σύλλογο Καθηγητών.

Σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση και ο Σύλλογος των Καθηγητών του σχολείου είναι απαραίτητο να τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα μιας ποινής με όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και αφού ακούσουν την απολογία του μαθητή και τη γνώμη εκπροσώπων του 15μελούς συμβουλίου..

Θ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο εσωτερικός αυτός κανονισμός πρέπει να γίνει αποδεκτός από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.